Projecten

projecten uitgelicht

AfvalBackx heeft verschillende opdrachten mogen uitvoeren voor het Amsterdam UMC. Deze hebben voor een belangrijk deel te maken met de fusie van het AMC en het VUmc. Daarnaast is een afvalscan op het specifiek ziekenhuisafval uitgevoerd, om aanknopingspunten te vinden voor verdere verduurzaming én besparing van kosten.

Ik heb het Amsterdam UMC geholpen bij het bepalen van de kwaliteit van het specifiek ziekenhuisafval. Enerzijds om kosten te besparen en anderzijds om aanknopingspunten te vinden voor verdere verduurzaming van deze afvalstroom. Op bijna alle afdelingen van de beide locaties zijn vaten gewogen, bekeken en beoordeeld. In totaal ruim 481 kilogram. De resultaten zijn weergegeven in een rapport met concrete aanbevelingen en cijfers over verduurzaming en het scheidingspotentieel.

Het Amsterdam UMC heeft veel verschillende afvalinzamelaars die het afval op komen halen. Zij sturen allemaal aparte documenten met afvalcijfers. Ook bestaat het UMC uit verschillende entiteiten (AMC en VUmc) die je apart, maar ook samen wilt kunnen bekijken. Om een goed overzicht te krijgen heeft het UMC gevraagd om een dashboard te maken waarin alles bij elkaar komt. Zo wordt duidelijk wat de trends zijn, wat het recyclepercentage is en wat de totalen zijn voor de beide instellingen.

Ik heb de verschillende beleidsdocumenten samengevoegd en aangevuld tot actuele documenten die voor beide entiteiten hetzelfde zijn. Er wordt de locatie AMC afscheid genomen van de afdelings-gebonden afvalposters en ook het handboek van de locatie VUmc zal verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe afvalstoffenregeling en zal voor alle medewerkers duidelijkheid verschafen in hoe de verschillende afvalstromen ingezameld en afgevoerd dienen te worden.

Voor het Radboudumc heeft AfvalBackx eveneens verschillende opdrachten uitgevoerd. De rode draad was verduurzaming. De aanbesteding had hier de focus op en de twee onderzoeken die zijn uitgevoerd hadden als doel om het restafval en het specifiek ziekenhuisafval te reduceren om zo geen grondstoffen meer onnodig te verspillen.

In opdracht van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) Werkgroep Green Deal Duurzame Zorg (thema Circulariteit) heeft AfvalBackx een restafvalonderzoek uitgevoerd voor een viertal academische ziekenhuizen: Radboudumc, Leiden Universitair Medisch Centrum, Erasmus MC en Maastricht UMC+. Door de kwaliteit van de restafvalstroom te onderzoeken, kun je ook vaststellen hoeveel procent daarvan nog te recyclen is. Tevens geeft het aanknopingspunten voor eventuele andere zaken die je aantreft. Dit kan de duurzaamheid bevorderen en tot een flinke kostenbesparing leiden. Eindproduct is een rapportage met daarin de resultaten visueel uitgewerkt in diagrammen, concrete aanbevelingen en het maximale scheidingspotentieel in percentages en kosten(besparingen).

Voor Radboudumc en Radboud Universiteit heb ik een dashboard gemaakt waarbij de verschillende afvalverzamelaars voor beide entiteiten in één document zijn verwerkt. Er zit voor 15 jaar aan data in dit dashboard en zodoende is het eenvoudiger om trends te ontdekken en recycledoelen op te stellen.

Ik heb het Radboudumc geadviseerd in het aanbestedingstraject hoe de zorginstelling de komende jaren een zo groot mogelijke impact op het gebied van duurzaamheid kan hebben en de doelstellingen van de Green Deal 2030 kan realiseren.

In opdracht van het Radboudumc heeft AfvalBackx een specifiek ziekenhuisafval onderzoek uitgevoerd waarbij 329 kilogram specifiek ziekenhuisafval van 39 verschillende afdelingen is bekeken, gewogen, gefotografeerd en beoordeeld. Het doel van dit onderzoek was om deze afvalstroom de verduurzamen door de kwaliteit ervan te meten. Een tweede doel was om kosten te besparen. Het eindproduct was een adviesrapport met aanbevelingen, foto’s en meetgegevens visueel uitgewerkt. 

Voor de Radboud Universiteit en het Radboudumc heeft AfvalBackx een dashboard gemaakt waarbij de verschillende afvalverzamelaars voor beide entiteiten in één document zijn verwerkt. Er zit voor 15 jaar aan data in dit dashboard en zodoende is het eenvoudiger om trends te ontdekken en recycledoelen op te stellen. Ook wordt het actuele recyclepercentage berekend en weergegeven.

Bij de twee locaties die samen het Dijklander Ziekenhuis vormen (voorheen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis) heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd.

Tijdens het restafval onderzoek is de kwaliteit van de restafvalstroom onderzocht waardoor kon worden bepaald hoeveel procent daarvan nog te recyclen is. Tevens gaf het aanknopingspunten voor andere zaken die in het afval zijn aangetroffen. Dit bevordert de duurzaamheid en kan tot een flinke kostenbesparing leiden. Het eindproduct was een rapportage met daarin de resultaten visueel uitgewerkt in diagrammen, concrete aanbevelingen en het maximale scheidingspotentieel in percentages en kosten(besparingen).

Ik heb een dashboard opgesteld met daarin alle data van de afvalstromen en met de mogelijkheid om in te zoomen op alle belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de kosten waaruit de specifiek ziekenhuisafval bestaat (aanschaf vaten, huur containers, transport, verwerking) en hoe de stroom van gevaarlijk afval is opgebouwd. Ook wordt het actuele recyclepercentage berekend en weergegeven.

Het Dijklander Ziekenhuis heeft gevraagd om AfvalBackx een afvalstoffenregeling op te laten stellen met een uitgebreide trefwoordenlijst, zodat duidelijk wordt per afvalstroom hoe het moet worden ingezameld, afgevoerd en verwerkt. Er is eveneens bestelinformatie opgenomen over emballage en contactgegevens van belangrijke afdelingen en functionarissen voor aanvullende informatie.

Om het personeel van het Dijklander Ziekenhuis te helpen bij het vinden van relevante informatie over afval en om ze beter te informeren over duurzaamheid, heeft AfvalBackx een projectpagina opgesteld met verwijzingen naar belangrijke documenten (waaronder de nieuwe afvalstoffenregeling), nieuws en ‘feiten en fabels’.

Het Dijklander heeft besloten om over te gaan op een nieuwe afvalpartner en heeft mij gevraagd om de coördinatie op zich te nemen zodat deze partner binnen enkele maanden ook daadwerkelijk haar diensten kan verlenen en de afvaloperatie op zich kan nemen. 

Voor het Canisius Wilhelmina ziekenhuis heeft AfvalBackx een dashboard opgesteld met daarin alle data van de afvalstromen en met de mogelijkheid om in te zoomen op alle belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld de kosten waaruit het specifieke ziekenhuisafval bestaat (aanschaf vaten, huur containers, transport, verwerking) en hoe de stroom van gevaarlijk afval is opgebouwd. Ook wordt het actuele recyclepercentage berekend en weergegeven.

AfvalBackx heeft voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis een project geleid waardoor de kinderluiers nu gescheiden kunnen worden ingezameld en verwerkt. De afdelingen neonatologie, kinderverpleegkunde en verloskunde verzamelen, uit overweging van duurzaamheid, de kinderluiers apart van het overige afval in en laten deze ook speciaal verwerken. Het plastic uit de luiers wordt nu bijvoorbeeld hergebruikt bij de fabricage van onder andere dashboards voor een automerk.

AfvalBackx heeft bij het Leids Universitair Medisch Centrum een restafval onderzoek uitgevoerd in opdracht van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

166 kilogram restafval is onderzocht, gefotografeerd en beoordeeld. Het eindproduct was een rapportage met daarin concrete aanbevelingen om de restafvalstroom verder te verduurzamen.

In opdracht van het LUMC heeft AfvalBackx een specifiek ziekenhuisafval onderzoek uitgevoerd waarbij het afval periodiek over een langere periode wordt onderzocht. Er wordt naar aanleiding van de bevindingen bijgestuurd en op een later moment bekeken wat het effect van de interventies is geweest. Het onderzoek loopt naar verwachting nog heel 2024.

AfvalBackx heeft bij het Erasmus MC een restafval onderzoek uitgevoerd in opdracht van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

168 kilogram restafval is onderzocht, gefotografeerd en beoordeeld. Het eindproduct was een rapportage met daarin concrete aanbevelingen om de restafvalstroom verder te verduurzamen.

AfvalBackx heeft bij het Maastricht UMC+  een restafval onderzoek uitgevoerd in opdracht van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra). 161 kilogram restafval is onderzocht, gefotografeerd en beoordeeld. Het eindproduct was een rapportage met daarin concrete aanbevelingen om de restafvalstroom verder te verduurzamen.

© 2024 All Rights Reserved.