helpt de gezondheidszorg verduurzamen

 

Voor Care en Cure.

Opdrachtgevers:

Waarom verduurzamen?

Échte duurzame verandering. Dat is waar we in de huidige tijd allemaal naar streven. Er is een grote noodzaak om de gezondheidszorg te verduurzamen en afval is daarbij een belangrijk en ook een heel zichtbaar onderdeel. Het mooie is dat verduurzamen ook echt kán en, met een efficiënte aanpak, absoluut loont. Het recyclen van waardevolle grondstoffen betekent winst voor het milieu en de portemonnee.

Een zorginstelling als een ziekenhuis heeft nu eenmaal veel afval. Ontzettend veel afval. De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor maar liefst 7% van de nationale CO2-uitstoot en 4% van het afval. Niet raar dus dat de overheid heffingen oplegt voor afval dat de verbrandingsoven in gaat. Daardoor wordt het duurder om bijvoorbeeld restafval en specifiek ziekenhuisafval te laten verwerken. Het goed scheiden van afval loont dus. Niet alleen vanwege het milieuaspect, maar ook omdat recyclen financieel voordeel op kan leveren. Afval is vaak een grondstof en grondstoffen hebben waarde.

In ziekenhuizen gelden strenge hygiëne-eisen. Logisch. Patiëntveiligheid heeft vanzelfsprekend sinds jaar en dag een hoge prioriteit. Het gevolg is wel dat er veel verpakkingsmaterialen en wegwerpartikelen worden gebruikt. Met een aantal slimme oplossingen is verduurzaming absoluut mogelijk. En dat moet ook. Want elke zorginstelling die zich confirmeert aan de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg mag in 2030 nog slechts 25% restafval hebben, waar dat nu nog vaak zo’n 75% is. En op de lange termijn wordt ‘zero waste’, waarbij niets meer wordt verbrand maar alles kan worden gerecycled, de norm. Door daar nu al op aan te sturen wordt niet alleen de afvalberg verkleind, maar – door hergebruik of recycling – ook een halt toegeroepen aan geldverspilling. Zonder dat de hygiëne of veiligheid in het geding komt.

De afvalketen in de gezondheidszorg kan een stuk duurzamer. Er kan in veel gevallen gekozen worden voor herbruikbare varianten van artikelen die nu eenmalig worden gebruikt, zoals een deel van de kleding (overalls, schorten, jassen), instrumentarium en bekertjes. Zo kan worden bijgedragen aan het verkleinen van de afvalberg. En daarnaast kan vaak fors worden verduurzaamd door een betere afvalscheiding of door zaken te scheiden waar eerder nog geen oplossingen voor waren. Er zitten namelijk vaak nog waardevolle grondstoffen in het niet-recyclebare restafval. Een efficiëntere aanpak loont.

Waarom
Afval Backx?

Ervaren afvaladviseur
Dankzij 9 jaar ervaring als afvaladviseur in een groot (academisch) ziekenhuis en twee jaar als zelfstandig adviseur heeft
Afval Backx de benodigde specialistische kennis opgedaan om afvalketens in de gezondheidszorg te helpen verduurzamen.
Volledig onafhankelijk
De focus ligt volledig op duurzaamheid en kostenbesparing. Afval Backx is onafhankelijk en heeft geen andere belangen.
Kansen worden zichtbaar
Met behulp van beeldmateriaal, meetgegevens en het maken van dashboards worden knelpunten in de keten duidelijk en zichtbaar. Zo wordt doelgericht gewerkt aan het oplossen ervan.
Ketenaanpak
AfvalBackx kijkt naar de hele afvalketen; van ontdoener tot inzamelaar. Zowel kwalitatief als kwantitatief.
Snel aan de slag
Geen lange denksessies vooraf. Meteen praktisch en concreet aan de slag.
Previous slide
Next slide

 

Op verschillende niveaus is AfvalBackx actief in het optimaliseren van het afvalbeheer in zorginstellingen. Zo richt ik mij operationeel op het geven van instructies aan zorgpersoneel, het opstellen van richtlijnen voor afvalscheiding en het optimaliseren van het afvalbeheer op de werkvloer. Op tactisch niveau is dat op beleidsontwikkeling, advisering bij aanbestedingen en monitoring van afvalstromen, terwijl op strategisch niveau de focus ligt op de ontwikkeling van duurzaamheidsstrategieën en advisering aan het managementteam voor de optimalisatie van het afvalbeheer op organisatieniveau. 

Daarbij staat het bieden van concrete en haalbare oplossingen absoluut centraal, waarbij gebruik wordt gemaakt van best practices uit andere zorginstellingen om tijd en werk uit handen te nemen.

+316 380 33 298

lars@afvalbackx.nl

KVK: 86395920
BTW: NL004241091B45